www.sympozium.artkvilda.eu


Home Centrum umění Kvilda

Centrum umění Kvilda

Když jsme na začátku roku 2008 hledali vhodnou budovu pro konání malířského sympozia, nabídla nám obec Kvilda zchátralý penzion „U kostela“. Ze zprvu skromného záměru se nakonec vyvinula idea uměleckého centra, v němž by po celý rok mohly probíhat umělecké aktivity uprostřed nádherné přírody Šumavy a kde by vedle ubytování bylo i profesionální zázemí pro výtvarníky, divadelníky či hudebníky. Následně bylo založeno občanské sdružení, které záměr vtělilo do projektu, ten pak uspěl v programu EU Cíl 3, Česká republika – Bavorsko. Projekt, který zpracovala dvojice mladých architektů Jiří Bíza - Martin Kožnar, citlivě reaguje na místní zástavbu. Původní nevzhledná budova se změnila v elegantní dům s vlastním výrazem, rozšiřený o přístavbu s výtvarnými ateliéry a grafickou dílnou. Centrum bude uvedeno do provozu v roce 2012.